اجازه ویرایش برای همه اعضا مکتب

(= آموزه ها یا سبک. مانند مکتب بودا) این واژه عربی است و پارسی جایگزین، اینهاست: 1ـ هاموگ hâmug (مانوی: hammog)، 2ـ ایریاپ ïryâpt (سغدی: ïryâpt؛ سنسکریت: ïryâpatha)****فانکو آدینات 09163657861.
واژه های همانند
16 مورد، زمان جستجو: 0.17 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مکتب

مکتب . [ م َ ت َ ] (ع اِ) دبیرستان . ج ، مکاتب . (زمخشری ) (مهذب الاسماء) (از منتهی الارب ). دبیرستان و جای کتاب خواندن . (آنندراج ). دبیرستان و...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مکتب

مکتب . [ م ُ ت ِ / م ُ ک َت ْ ت ِ ] ۞ (ع ص ) آنکه خط آموزاند. (مهذب الاسماء). مشاق و ادب آموز را گویند. (از انساب سمعانی ). آموزنده ٔ کتابت ، و...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مکتب

مکتب . [ م ُ ت َ ] (ع ص ) مشک سربسته . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مکتب

مکتب . [ م ُ ک َت ْ ت َ ] (ع ص ) خوشه ای که بعض بر آن خورده باشند. (منتهی الارب ). خوشه ای که پاره ای از بر آن را خورده باشند. (ناظم الاط...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مکتب گاه

مکتب گاه . [ م َ ت َ ] (اِ مرکب ) مکتب خانه و جای آموزانیدن کودکان . (ناظم الاطباء). مکتب خانه . (آنندراج ) (بهار عجم ) : چو غنچه سوی مکتب گاهم ...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

ماه مکتب

این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مکتب دار

مکتب دار. [ م َ ت َ ] (نف مرکب ) معلم . (آنندراج ). کسی که کودکان را خواندن و نوشتن و جز آن آموزد. (ناظم الاطباء).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مکتب داری

مکتب داری . [ م َ ت َ ] (حامص مرکب ) شغل مکتب دار. (ناظم الاطباء). و رجوع به مکتب دار شود.
اجازه ویرایش برای همه اعضا

مکتب بودا

این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مکتب خانه

مکتب خانه . [ م َ ت َ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) جای آموزانیدن کودکان . (ناظم الاطباء). اگر چه عندالتحقیق این ترکیب غلط است چرا که لفظمکتب که ص...
۱ ۲
۱۶ مورد، صفحه ۱ از ۲
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید