اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد خسروشاه

خسروشاه . [ خ ُ رَ / رُو ] (اِخ ) ابن ملک حسام الدین سرلشکر ملک نصرةالدین احمد اتابک لرستان است . (از تاریخ گزیده چ 2 ص 548).
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
8 مورد، زمان جستجو: 0.11 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خسروشاه

خسروشاه . [ خ ُ رَ / رُو ] (اِخ ) آخرین پادشاه غزنوی است در غزنین . وی پسر بهرامشاه بن مسعودبن ابراهیم بن مسعودبن محمود. بعد از مرگ پدرش (ب...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خسروشاه

خسروشاه . [ خ ُ رَ / رُو ] (اِخ ) نام یکی از دهستانهای بخش اسکو است . شهرستان تبریز در باختر و شمال این بخش واقع است . خسروشاه از شمال بدهستا...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خسروشاه

خسروشاه . [ خ ُ رَ / رُو ] (اِخ ) نام قصبه مرکز دهستان خسروشاه از بخش اسکو شهرستان تبریز است که در 6 هزارگزی باختراسکو در مسیر شوسه ٔ تبریز ب...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خسروشاه

خسروشاه . [ خ ُ رَ / رُو ] (اِخ ) نام قریه ای بوده در دو فرسخی مرو. (از معجم البلدان ).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خسروشاه

خسروشاه . [ خ ُ رَ / رُو ] (اِخ ) ابن مبادر ملک دیلم . وی معاصر صاحب بن عباد و جبرئیل بن عبیداﷲبن بختیشوع بوده است . رجوع به عیون الانباء ج ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خسروشاه غزنوی

خسروشاه غزنوی . [ خ ُ رَ / رُو هَِ غ َ ن َ ] (اِخ ) ملقب به معزالدوله که از 547 تا 555 هَ . ق . حکومت کرد. رجوع به خسروشاه شود.
اجازه ویرایش برای همه اعضا

گورستان خسروشاه

این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خسروشاه ناصرالدین

خسروشاه ناصرالدین . [ خ ُ رَ / رُو ص ِ رُدْ دی ] (اِخ ) نام ششمین و آخرین سلاطین خلجی هند است . (یادداشت بخط مؤلف ). و رجوع به قاموس الاعلا...
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید