اجازه ویرایش برای همه اعضا مولوی و زبانشناسی

بهترین سروده ی مولوی در زبانشناسی: نام فروردین نیارد گل به باغ**** شب نگردد روشن از نام چراغ/// هیچ نام با نامندگ (nâmandag) دیده ای؟**** یا ز گاف و لام گل، گل چیده ای؟/// نام چون گفتی، نامندگ را بجوی**** ماه در بالاست نی در آب جوی.//// مولوی می گوید
میان واژه یا نام هیچ پیوندی با آن چیزی که نام روی آن نهاده شده (نامندگ) در کار نیست. پس برخی واژه ها به خودی خود زشتی ندارند؛ و زشتی زمانی است که آنها را برای دشنام به کار بریم. مولوی واژه را به نگاره ی ماه در آب مانند کرده و نامندگ را خود ماه دانسته است****
(نامندگ: نام + پسوند پهلوی «اندگ») فانکو آدینات 09163657861
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید