اجازه ویرایش برای همه اعضا فلات

این واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: سانو sânu (سنسکریت)***فانکو آدینات 09163657861
واژه های همانند
8 مورد، زمان جستجو: 0.17 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

فلات

فلات . [ ف َ ] (اِ) تان و تانه را گویند، و آن تارهایی باشد که جولاهگان بجهت بافتن مهیا و آماده کرده باشند. (برهان ). تار. تان . تانه . مقابل...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

فلات

فلات . [ ف ُ ] (ع اِ) ج ِ مؤنث است از فلان . (منتهی الارب ).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

فلات

فلات . [ ف ِ ] (ع اِمص ) ناگهان گرفتگی . (منتهی الارب ).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

فلات

فلات . [ ف َ ] (ع اِ) بیابانی که خالی از آب و گیاه باشد. (غیاث از منتخب و شروح نصاب ). فَلاة. دشت بی آب وگیاه . بیابان بی آب . صحرای وسیعو...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

فلات

فلات . [ ف َ ] (اِخ ) دهی است از بخش جبال بارز شهرستان جیرفت . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
اجازه ویرایش برای همه اعضا

فلات

فراپهنه
اجازه ویرایش برای همه اعضا

فلات قاره

این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، اینهاست: سانو لویژ sânu loviž (سانو؛ سنسکریت؛ لویژ؛ پشتو loveci)***فانکو آدینات 09163657861
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

فلاط

فلاط. [ ف ِ ] (ع ق ) ناگاه . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || (مص ) ناگاه گرفتن . || گفتن مرد کلام نیکو. (منتهی الارب ). و این لغتی است ...
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید