اجازه ویرایش برای همه اعضا طبس

این واژه در سنسکریت تپس tapas (گرما، گرمی، سوزندگی) بوده و از دو بخش تپ tap (تب) و پسوند «اس as» ساخته شده است؛ و این نامگذاری، به خاطر هوای گرم آن سرزمین است؛ و علت این که این واژه را با ط نوشته اند، این بوده که آن را عربی طبس (سیاه از هر چیزی) دانسته اند؛ در حالی که اگر به پیشینه ی نام این سرزمین نگاهی می انداختند، می دانستند زمانی که آن جا طبس نامیده شده، ایرانیان ارتباطی با اعراب نداشته اند پس این واژه نمی تواند عربی باشد؛ از سوی دیگر، طبس سرزمین سیاهی ها نیست و جای سرسبزی بوده ودارای درختان خرماست. پس درست این است که به جای طبس بنویسیم: تبس. Gérard Huet. Héritage du Sanskrit Dictionnaire sanskrit-français **** فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
16 مورد، زمان جستجو: 0.17 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

طبس

طبس . [ طَ ] (ع ص ) سیاه از هر چیزی . (منتهی الارب ) (منتخب اللغات ) (شمس اللغات ).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

طبس

طبس . [ طِ ] (ع اِ) گرگ . (منتهی الارب ). ج ، طُبوس . (دزی ج 2 ص 21).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

طبس

طبس . [ طَ ب َ ] (اِخ ) از بلوکات ولایت سبزوار خراسان ، عده ٔ قری (27) مرکز طبس ، حد شمالی جوین ، شرقی نیشابور جنوبی قصبه ، غربی بواکره . (جغرا...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

طبس

طبس . [ طَ ب َ ] (اِخ ) شهرستانی است در خراسان ، اعجمی است . (منتهی الارب ) (غیاث اللغات ). نام قصبه ای ، در معجم البلدان آورده : اصطخری گفته...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

طبس تمر

طبس تمر. [ طَ ب َ س ِ ت َ ] (اِخ ) رجوع به طبس فردوس ، طبسان و المعرب ص 229 شود.
اجازه ویرایش برای همه اعضا

قلعه طبس

قلعه طبس. قلعه قهستان در جنوب خراسان که رهبری آن را حسین قائنی، یار وفادار حسن صبّاح، بر عهده داشته است. این قلعه بر بلندی کوهی قرار داشته با شیبی بسی...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

طبس عناب

طبس عناب . [ طَ ب َ س ِ ع ُن ْ نا ] (اِخ ) رجوع به طبس فردوس ، طبسان و المعرب ص 229 شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

طبس گیلکی

طبس گیلکی . [ طَ ب َ س ِ ل َ ] (اِخ ) طبس تمر. شهری است کوچک و از اقلیم سوم است . طولش از جزائر خالدات ، صب ط، وعرض از خط استوا لط، در هفت ر...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

طبس مسینا

طبس مسینا. [ طَ ب َ س ِ م َ ] (اِخ ) نام یکی از دهستانهای بخش درمیان شهرستان بیرجند است که از106 آبادی بزرگ و کوچک تشکیل یافته . مجموع ن...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

چارده طبس

چارده طبس . [ دِ هَِ طَ ب َ ] (اِخ ) نام ناحیه ای در طبس خراسان . در سال هشتصد و نه هجری که میانه ٔ دو برادر یعنی میرزا پیر محمد و میرزا اسکن...
۱ ۲
۱۶ مورد، صفحه ۱ از ۲
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید