اجازه ویرایش برای همه اعضا اصوات

این واژه عربی است و آریایی جایگزین، این است: خژابان xožâbân (خژاب از پارسی نو: xojâv: صوت + ان)*** فانکو آدینات 099163657861
واژه های همانند
5 مورد، زمان جستجو: 0.08 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اصوات

اصوات . [ اَص ْ ](ع اِ) ج ِ صوت . (ترجمان علامه ٔ جرجانی ص 65) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). آوازها. (منتهی الارب ) (آنندراج ). بانگها. فریادها. ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اصوات طرب

اصوات طرب . [ اَص ْ ت ِ طَ رَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) آواز مغنیان و نغمه ٔ ساز مطربان است . (انجمن آرای ناصری ).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اصوات افلاک

اصوات افلاک . [ اَص ْ ت ِ اَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) شیخ اشراق معتقد است که افلاک را اصواتی است بجز اصواتی که مبتنی بر دلایل علمی ظاه...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اسوات

اسوات . [ اِس ْ ] (اِخ ) سانسکریت : اسواتی ۞ ): و نصدّق ایضاً براهمهر ۞ فی مکث بنات نعش فی کل ّ منزل ستمائة سنة فیکون موضعه لسنتنا فی الم...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اسواط

اسواط. [ اَس ْ ] (ع اِ) ج ِ سوط. تازیانه ها. (منتهی الارب ).- دارةالاسواط ؛ یکی از دارات عرب در ظهر ابرق ، درمضجع، و آن برقة بیضاء است ازآن ِ ...
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید