اجازه ویرایش برای همه اعضا اغنا

این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
6 مورد، زمان جستجو: 0.06 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اغناء

اغناء. [ اَ ] (ع اِ) رختهای عروسان . (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اغناء

اغناء. [ اِ ] (ع مص ) بی نیاز کردن . (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). توانگر کردن کسی را وبی نیاز گردانیدن . توانگر گردانیدن . (المصادر زوزنی )....
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اقناء

اقناء. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ قِنو. (منتهی الارب ). || ج ِ قِنوة. || ج ِ قِنی ̍. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || ج ِ قُنو. (منتهی الارب ). رجوع...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اقناء

اقناء. [ اِ ] (ع مص ) بر قتل انگیختن کسی راو کشتن . || تباه و فاسد گردانیدن پوست را. || قادر و توانا گردانیدن کسی را. || لازم گرفتن چ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اقنع

اقنع.[ اَ ن َ ] (ع ص ) شتری که در سر آن بلندی و در کرانه ٔ گردن وی پستی باشد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

دز اقنا

دز اقنا. [ دِ زِاَ ] (اِخ ) ۞ نام حصاری و قلعه ای است که شاپور بناکرده بوده است . (برهان ). دزی بوده در فارس از بناهای شاپور. (آنندراج ). ...
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید