اجازه ویرایش برای همه اعضا استعاره

این واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: اوپاژار ūpâžâr (سنسکریت: ūpacâra)**** فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
5 مورد، زمان جستجو: 0.16 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای همه اعضا

استعاره

استعاره. (ا. ع.). بسیاری بر اساس گفته ارسطو استعاره را همان تشبیه می‌دانستند که ادات آن حذف شده باشد و این تعریف را ادیبان غربی هم مورد استفاده قرار ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

استعارة

استعارة. [ اِ ت ِ رَ ] (ع مص ) استعارت . بعاریت خواستن چیزی را. (منتهی الارب ). عاریت خواستن . (تاج المصادر بیهقی ). || تنها شدن . انفراد. یق...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

استعارة بالکنایة

استعارة بالکنایة. [اِ ت ِ رَ ت ُ بِل ْ ک ِ ی َ ] (ع اِ مرکب ) (الَ ...) هی اطلاق لفظ المشبه و ارادة معناه المجازی و هو لازم المشبه به . (تعریفات...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

استعارة التخییلیة

استعارة التخییلیة. [ اِ ت ِرَ تُت ْ ت َخ ْ لی ی َ ] (ع اِ مرکب ) (الَ ...) ان یستعمل مصدرالفعل فی معنی غیر ذلک المصدر علی سبیل التشبیه ثم ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

استعارة الترشیحیة

استعارة الترشیحیة. [ اِ ت ِ رَ تُت ْ ت َ حی ی َ ] (ع اِ مرکب ) (الَ ...) هی اثبات ملایم المشبه به للمشبه . (تعریفات جرجانی ). و رجوع به استعا...
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید