اجازه ویرایش برای همه اعضا موصوف

این واژه عربی است و پارسی جایگزین، اینهاست: 1ـ ورنیک varnik (ورن: وصف «سنسکریت» + پسوند پهلوی «ایک») 2ـ ویمندیت vimandit (یهلوی؛ ویمند + ایت) **** فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
3 مورد، زمان جستجو: 0.13 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

موصوف

موصوف . [ م َ ] (ع ص ) صفت کرده شده . (ناظم الاطباء) (آنندراج ). وصف شده و بیان شده . (ناظم الاطباء). وصف شده .تعریف شده . صفت شده . منعوت . نعت...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

موصوف

زابگیر
اجازه ویرایش برای همه اعضا

صفت شمارشی موصوف

صفت و موصوف عربی و شمارش پارسی است؛ و پارسی جایگزین، این است: بژنای شمارشی ویمندیت bežnâye-ŝomâreŝiye-vimandit (بژنا: صفت. «سغدی» + شمارش + ی ...
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید