اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد آتش

آتش .[ ت َ ] (اِخ ) تخلص شاعری فارسی از متأخرین که اصل وی از حِلّه و مسکنش فریدن اصفهان بوده و در تذکره هابه نام آتش اصفهانی یاد شده است . و نام اصلی او را ذکر نکرده اند. تخلص خواجه علی حیدر شاعر هندوستانی که به فارسی و اردو شعر میگفته و بهر دو زبان دیوان اشعار داشته و در سال 1263 هَ . ق . وفات یافته است .
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
128 مورد، زمان جستجو: 0.22 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

آتش

آتش . [ ت َ ] (اِ) (از زندی آترس ، و اوستایی آتر، و سانسکریت هوت آش ، خورنده ٔ قربانی ؛ از: هوت ، قربانی + آش ، خورنده ) یکی از عناصر اربعه ٔ قدما...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

آتش پا

آتش پا. [ ت َ ] (ص مرکب ) مجازاً تندرو. دوان : باز در بستندش و آن درپرست بر همان امید آتش پا شده ست . مولوی .جنیبت بس که آتش پای گشته هلال نع...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

آتش خو

آتش خو. [ ت َ ] (ص مرکب ) آتش خوی . تندخوی .
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

آتش زا

آتش زا. [ ت َ ] (نف مرکب ) که آتش تولید کند.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

آتش کش

آتش کش . [ ت َ ک َ / ک ِ ] (اِ مرکب ) افزاری که بدان آتش در تنور آشورند.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

آتش گر

آتش گر. [ ت َ گ َ ] (ص مرکب ) خالق آتش : خورشید صانع است مر آتش رابشناس زآتش ای پسر آتش گر.ناصرخسرو.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

دو آتش

دو آتش . [ دُ ت َ ] (اِ مرکب ) کنایه از لب معشوق باشد. دو غنچه . (آنندراج ) (برهان ) (ناظم الاطباء).
اجازه ویرایش برای همه اعضا

آتش بس

متوقف کردن جنگ
اجازه ویرایش برای همه اعضا

آتش باز

بازی کننده با آتش
اجازه ویرایش برای همه اعضا

آتش پرک

چهارشنبه سوری در گویش تاجیک؛ آتش پَرَک از آئینهای نوروزی در تاجیکستان است. سه مشعل از چوب درخت سرو روشن می‌شود و مردم، به خصوص جوانان و دختران از بالا...
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ... »
۱۲۸ مورد، صفحه ۱ از ۱۳
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید