اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد مرحم

مرحم . [ م ُ رَح ْ ح ِ ] (ع ص ) مهربانی نماینده . (آنندراج ). بسیار مهربانی کننده و پر از رحم و مهربانی . (ناظم الاطباء).
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
14 مورد، زمان جستجو: 0.19 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مرحم

مرحم . [ م ُ رَح ْ ح َ ] (ع ص ) مهربانی کرده شده ۞ . (منتهی الارب ). مرحوم . رحیم . (متن اللغة).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مرهم

مرهم . [ م َ هََ ] (ع اِ) آنچه بر جراحت نهند. معرب است یا مشتق از رِهمة است به معنی باران ضعیف ، بسبب نرمی آن و بدان جهت که مرهم طلای ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مرهم کش

مرهم کش . [ م َ هََ ک َ ] (اِ مرکب ) کفچه نول .
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مرهم نه

مرهم نه . [ م َ هََ ن ِه ْ ] (نف مرکب ) مرهم نهنده . آنکه بر جراحت مرهم نهد. (آنندراج ) : درشتی و نرمی به هم در به است چو رگزن که جراح و ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مرهم دان

مرهم دان . [ م َ هََ ] (اِ مرکب ) طبله ٔ مرهم . (آنندراج ). ظرفی که در آن مرهم را ضبط می کنند. (ناظم الاطباء). ظرفی سفالین یا چوبین و غیره که...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مرهم بها

مرهم بها. [ م َ هََ ب َ ] (اِ مرکب ) زری که به مجروح دهند برای درمان کردن وی . (آنندراج ) : ثنا گفت برکار استادشان ز مرهم بها خون بها دادشان ....
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مرهم پرست

مرهم پرست . [ م َ هََ پ َ رَ ] (نف مرکب ) دانای به مداوای جراحت و مرهم نهادن بر آن . (ناظم الاطباء).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مرهم رسان

مرهم رسان . [ م َ هََ رَ / رِ ] (نف مرکب ) مرهم نه . کسی که بر جراحت مرهم نهد. || توسعاً درمان َ درد کننده . چاره ساز : گز ز نومیدی شوم مجروح...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مرهم گذار

مرهم گذار. [ م َ هََ گ ُ ] (نف مرکب )مرهم گذارنده : مرهم گذار قلب خسته ؛ تسلی دهنده ٔ دل .
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مرهم گذاری

مرهم گذاری . [ م َ هََ گ ُ ] (حامص مرکب ) مرهم گذاشتن . مرهم نهادن . بستن داروهای نرم بر جراحت .
۱ ۲
۱۴ مورد، صفحه ۱ از ۲
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید