اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد مانیا

مانیا. (یونانی یا لاتینی ، اِ) ۞ نوعی از جنون است که صاحبش را خصلت درندگان باشد، اکثر غضبناک بودن و قصد ایذای مردم نمودن خاصیت او بود. (کفایه ٔ منصوری ، بنقل غیاث و آنندراج ). قسمی از جنون و دیوانگی . (ناظم الاطباء). جنون در یک امر بخصوص . دیوانگی در امری خاص . وسواس . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مانیا کلمه ٔ یونانی است وآن نوعی دیوانگی باشد و خداوند آن دیوانه ای باشد که خوی ددان گیرد، هرچه یابد بشکند و بدرد و همیشه قصدآن می کند که در مردم افتد چنانکه خوی ددان باشد و نظر او به نظر مردمان نماند، به نظر ددگان ماند. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ، یادداشت ایضاً). چشمهای خداوند مانیا خشک و فرورفته باشد و پوست روی و پیشانی او خشک و درشت و تن او لاغر باشد و سخن بیهشانه بسیار گوید و نبض به سبب خشکی صلب و صغیر باشد و دلیل (یعنی قاروره ) اندر بیشتر وقتها زیتی تمام باشد و گاه باشد که به سرخی گراید و قوام اندر هر دو حال رقیق باشد... (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ، یادداشت ایضاً). و این علت مقدمه ٔ سه علت صعب است : یکی صرع ، دوم سکته و سیم دیوانگی که آن را مانیا گویند. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ، یادداشت ایضاً). و [ نزله ] اگر بسیار باشد و سوخته گشته مالنخولیا آرد و اگر به گوهر دماغ یا به غشاء دماغ اندر باشد... سبات و مانیا... آرد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
1 مورد، زمان جستجو: 0.03 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای همه اعضا

مانیا

پهلوی: خانه، سرای، جای ماندن یونانی: دیوانگی،عشق، شیدایی
نظرهای کاربران
مژگان
۱۳۸۸/۰۹/۰۸ Iran
0
0

اگر مانیا به این ترتیب ساخته شده باشد مانی +ا منسوب است به مانی وهمان معانی بر ان مترتب است یکتا نادر اندیشمند
مان +گاه که به مرور مانیا گفته شده یعنی مسکن مامن محل اسایش
مانیا ماندگار هم معنی میدهد


تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید