اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد اهرم

اهرم .[ اَ رُ ] (اِ) میله ٔ آهنی محکمی است چون محوری بنام محور اتکاء. با یک نقطه ٔ اتکاء و بوسیله ٔ اهرم با قوه ٔ کمتری میتوان اجسام سنگینی را بحرکت در آورد.
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
10 مورد، زمان جستجو: 0.11 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اهرم

اهرم . [ اَ رَ ] (اِ) چوبی باشد که هریسه را بدان کوبند. (برهان ) (هفت قلزم ). چوبی باشد که هریسه را بدان کوبند و دیگ هریسه را بآن بر هم ز...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اهرم

اهرم . [ اَ رَ ] (اِخ ) مخفف اهریمن . شیطان . (غیاث اللغات ) (ازآنندراج ). اهریمن . اهرامن . (جهانگیری ) : زیباتر از پری است ببزم اندرون ولیک در...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اهرم

اهرم . [ اَ رَ ] (ع ن تف ) پیرتر. کهن سال تر:اهرم من قشعم . اهرم من لبد. (مجمعالامثال میدانی ).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اهرم

اهرم . [ اَ رَ ] (اِخ ) ناحیه ایست از دشتستان در شرق بندر بوشهر. مؤلف فارسنامه آرد: شرقی بندر بوشهرست ، درازی آن از کش خاویز تا محمودآباد نزد...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اهرم

اهرم . [ اَ رَ ] (اِخ ) نام دهستان حومه ٔ بخش اهرم شهرستان بوشهر که تقریبا در مرکز بخش واقع است . رودخانه ٔ کوچک اهرم از وسط آن میگذرد و آب ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اهرم

اهرم . [ اَ رَ ] (اِخ ) قصبه ٔ مرکز بخش اهرم از شهرستان بوشهر که کنار راه فرعی بوشهربه کنگان واقع است . این قصبه در 54 هزارگزی خاور بوشهر و...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حسن آباد اهرم

حسن آباد اهرم . [ ح َ س َ دِ اَ رُ ] (اِخ ) ده کوچکی است از بخش سمیرم بالای شهرستان شهرضا در 9هزارگزی شوسه ٔ اصفهان به آباده . 20 تن سکنه د...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

احرم

احرم . [ اَ رَ ] (ع ن تف ) حرامتر : و اذا طلبت رضی الأمیر بشربِهاو اخذتها فلقد ترکت الأحرما.متنبی .
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

احرم

احرم . [ اَ رَ ] (ع اِ) از اعلام است . (منتهی الارب ).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

احرم

احرم . [ اَ رَ ] (اِخ ) ابن هبرة الهمدانی . مردی جاهلی و حافظ ذکر او آورده است . (تاج العروس ).
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید