اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد سیل عرم

سیل عرم . [ س َ / س ِ ل ِ ع َ رِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) آب بسیار جاری که سد رود را شکسته باشد، چه عرم به معنی رودخانه و سدی که پیش رودخانه گرفته باشند بهندی منیده گویند. ازمنتخب و ظاهر است که این قسم آب جاری که منیده را شکسته روان شده باشد بغایت تند، تیز و پرهیبت باشد. (غیاث اللغات ) (آنندراج ): فَاءَعرضوا، فَاءَرسلنا علیهم سیل العرم و بدلناهم بجَنّتیهم جَنّتین ذَوَاتی اءُکل خمط و اءَثل و شی ٔ من سدر قلیل . (قرآن 16/34).
جایی که تیغ قهر برآرد مهابتت
ویران کند به سیل عرم جنت سبا.

سعدی .


رجوع به تفسیر ابوالفتوح رازی چ 2 ج 8 صص 217 - 218 و عرم در همین لغت نامه شود.
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید