اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد علی آباد

علی آباد. [ع َ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان میشه پاره ٔ بخش کلبیرشهرستان اهر واقع در 16 هزار و پانصد گزی جنوب کلیبر و 6 هزارو پانصد گزی راه شوسه ٔ اهر به کلیبر. ناحیه ایست کوهستانی و دارای آب و هوای معتدل . سکنه ٔ آن 173 تن است . آب آن از دو رشته چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و میوه های جنگلی است . اهالی به زراعت و گله داری اشتغال دارند، و صنایعدستی آنان جاجیم بافی است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
359 مورد، زمان جستجو: 0.25 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

علی آباد

علی آباد. [ ع َ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان اکراد ساوجبلاغ بخش کرج شهرستان تهران واقع در 46 هزارگزی شمال باختری کرج و 5 هزارگزی جنوب راه...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

علی آباد

علی آباد. [ ع َ ] (اِخ ) دهی است جزء بخش شهریار شهرستان تهران واقع در 10 هزارگزی جنوب علیشاه عوض . ناحیه ایست جلگه و دارای آب و هوای معتدل ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

علی آباد

علی آباد. [ ع َ ] (اِخ ) دهی است کوچک از بخش مرکزی شهرستان محلات واقع در 15 هزارگزی جنوب باختری محلات و یک هزارگزی شمال راه شوسه ٔ محلا...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

علی آباد

علی آباد. [ ع َ ] (اِخ ) دهی است کوچک جزء دهستان رودبار بخش معلم کلایه ٔ شهرستان قزوین واقع در 12 هزارگزی باختر معلم کلایه و 54 هزارگزی راه ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

علی آباد

علی آباد. [ ع َ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان خرقان شرقی بخش آوج شهرستان قزوین واقع در 33 هزارگزی آوج و 33 هزارگزی خاور راه شوسه .ناحیه ایس...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

علی آباد

علی آباد. [ ع َ ] (اِخ ) دهی است کوچک از بخش خرقان شهرستان ساوه واقع در 17 هزارگزی رازقان و 7هزارگزی راه عمومی . سکنه ٔ آن 18 تن است . (ا...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

علی آباد

علی آباد. [ ع َ ] (اِخ ) دهی است جزء بخش زرند شهرستان ساوه واقع در 12هزارگزی شمال خاوری زرند و 2هزارگزی راه شوسه . ناحیه ای است جلگه و دا...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

علی آباد

علی آباد. [ ع َ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان قهستان بخش کهک شهرستان قم واقع در 21 هزارگزی جنوب باختری کهک و 12 هزارگزی خاور راه قم به ا...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

علی آباد

علی آباد. [ ع َ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان فشافویه ٔ بخش ری شهرستان تهران واقع در 87 هزارگزی جنوب باختری شهرری و در سر راه تهران به قم ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

علی آباد

علی آباد. [ ع َ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان حومه ٔ بخش رود شهرستان رشت واقع در 15 هزارگزی جنوب باختری رودبار و 8 هزارگزی باختر پل منجیل . ن...
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ... »
۳۵۹ مورد، صفحه ۱ از ۳۶
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید