اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد منشی الممالک

منشی الممالک . [ م ُ شِل ْ م َ ل ِ ] (اِخ ) حاج میرزا رضاقلی نوایی ، پسر عبدالمجید از مردم نوا از رجال معروف دوره ٔ آغا محمدخان و فتحعلیشاه قاجار و درابتدا مهردار و منشی آغامحمدخان قاجار بود. در سال 1206 هَ . ق . از طرف آغامحمدخان برای ضبط اموال لطفعلی خان زند به شیراز رفت و آنها را نزد آغامحمدخان آورد. در زمان فتحعلی شاه نیز سمت منشی الممالکی داشت و در سال 1220 مهردار و خزانه دار سلطنتی شد و در سال 1221 از طرف فتحعلی شاه به عنوان وزیر رسائل انتخاب شد. در سال 1224 م . به وزارت خراسان مأمور گردید و سمت منشی الممالکی به میرزا عبدالوهاب نشاط اصفهانی واگذار شد. منشی الممالک گهگاه شعر هم میگفته و سلطانی تخلص می کرده است . (از تاریخ رجال ایران تألیف مهدی بامداد ج 2 ص 37 و 38 و 39). رجوع به همین مأخذ شود.
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید