اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد گل نوروز

گل نوروز. [ گ ُ ل ِ ن َ / نُو ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) گویا گل سوری است . مؤلف در یادداشتی ذیل شعر سوزنی نوشته : لکن سوری تا پنجاه یا شصت روزی پس از نوروز در طهران می شکفد و نخشب و سمرقند نیز گرمتر از تهران نبوده ، از طرفی خود کلمه ٔ گل معنی سوری میدهد نزد قدما، پس مراد باید همان سوری باشد که به صنعت پیش از فصل بشکفانند :
مشکین کله بر گل نهی ای ماه دلفروز
تا در مه دی بازنمایی گل نوروز
مشکین کله را بر گل نوروز مینداز
رنگ گل نوروز به رخسار میندوز.

سوزنی .


ای چون گل نوروزبرخسار و به بالا
بر سرو سرافراز سرافرازی و پیروز.

سوزنی .


تشبیه رخسار معشوق البته به سوری است نه گل دیگر. واﷲ اعلم .
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید