اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد یسنا

یسنا. [ ی َ ] (اِخ ) نام جزء مهم اوستاست و این کلمه به معنی ستایش و حمد و جشن می آید و آن شامل هفتاد و دو فصل است . (یادداشت مؤلف ). در اوستایی یسنه ۞ [ همریشه ٔ «یشت » ] به معنی پرستش و ستایش و نماز و جشن است . یسنا بخشی است از اجزای پنجگانه ٔ اوستا و مخصوصاً هنگام مراسم مذهبی سروده می شود و آن شامل 72 فصل است و هر فصل آن را یک هائیتی ۞ (امروز«ها» و «هات ») گویند و به مناسبت 72 های یسناست که کشتی (= کستی ) یعنی بندی که زرتشتیان سه بار به دور کمر می پیچینداز 72 نخ پشم سفید بافته می شود. پارسیان یسنا را به دو قسمت بزرگ تقسیم می کنند: نخست از یسنای 1 تا یسنای 27. دوم از یسنای 28 تا پایان . از این 72 فصل 17فصل (هائیتی ) گاتها را که قدیمترین قسمت اوستا بشمار می رود، تشکیل می دهند. (از حاشیه ٔ برهان چ معین ).
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
2 مورد، زمان جستجو: 0.05 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای همه اعضا

یسنا

در لغت به معنی پرستش - ستایش - نماز جشن و در اصطلاح نام یکی از بخشهای پنجگانه اوستا و مهمترین آنهاست و در مراسم دینی سروده میشود . یسناء شامل 72 فصل ا...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

یسناء

در لغت به معنی پرستش - ستایش - نماز جشن و در اصطلاح نام یکی از بخشهای پنجگانه اوستا و مهمترین آنهاست و در مراسم دینی سروده میشود . یسناء شامل 72 فصل ا...
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید