نتایج جستجو

۱ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۵ ثانیه
آذرشین . [ ذَ ] (اِ مرکب ) سمندر. || حربا. و در بعض فرهنگها در شعر منوچهری بجای آذرشب آذرشین ضبط کرده و شعر را شاهدبرای آذرشین آور...