نتایج جستجو

۱ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۶ ثانیه
شترگاوپلنگ . [ ش ُ ت ُ وْ پ َ ل َ ] (اِ مرکب ) ۞ به معنی اشترگاو و شترگاو که همان زرافه است . گاوپلنگ . حیوانی است افریقایی که به...