نتایج جستجو

۱ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۱ ثانیه
محمود افغان . [ م َ دِ اَ ] (اِخ ) پسر میرویس . رئیس طایفه ٔ غلجائی است . پس از مرگ پدر و قتل عم خود عبداﷲ وی افغانان ایرانی را در ...