نتایج جستجو

۴ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۳ ثانیه
معجب . [ م ُ ج َ ] ۞ (ع ص ) متکبر و خویشتن بین و خودپسند. (غیاث ) (آنندراج ). متکبر: مستکبر. صاحب عجب . (از اقرب الموارد). خویشتن ستای ...
معجب . [ م ُ ع َج ْ ج َ ] (ع ص ) شگفت انگیز و عجب و حیرت انگیز. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ).
معجب . [ م َ ج َ ] (ع اِ) جای شگفت و تعجب . (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ).
معجب . [ م ُ ع َج ْ ج ِ ] (ع ص ) به شگفت آورنده . (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).