نتایج جستجو

۳ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۶ ثانیه
پنس . [ پ ِ ] (انگلیسی ، اِ) مسکوکی در انگلستان و آن دوازده یک یک شلینگ باشد و بیست شلینگ یک لیره است .
پنس . [ پ َ ] (فرانسوی ، اِ) ۞ گیره و ماشه ، و آن بصورتهای گوناگون است .
لیبری پنس . [ پ ِ ] (اِخ ) ۞ عنوان حاکمی در قدیم که فروش املاک به موجب قانون با آداب و مراسم خاص در حضور وی انجام میگرفت . (ت...