نتایج جستجو

۷ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۱ ثانیه
گلدسته . [ گ ُ دَ ت َ / ت ِ ] (اِ مرکب ) دسته ٔ گل . (آنندراج ). چندین گل یکرنگ یا رنگارنگ که ساقهای آن بهم بربندند. مجموعه ای از گ...
گلدسته . [ گ ُ دَ ت َ / ت ِ ] (اِ مرکب ) اجازه . پروانه . رخصت . دستوری . اذن : مسکین که ز دهر جز دل خسته نیافت هرگز دَرِ آلاه ترا بست...
گلدسته . [ گ ُ دَ ت َ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان غار بخش شهر ری شهرستان تهران واقع در 15هزارگزی باختر شهر ری و 7هزارگزی شمال راه ...
گلدسته . [ گ ُ دَ ت َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان پایروند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان ، واقع در 21هزارگزی شمال کرمانشاه و 3هز...
گلدسته . [ گ ُ دَ ت َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ شهرستان ملایر واقع در 11000گزی شمال باختری شهر ملایر و 6000گزی شمال راه شو...
دو ستون کنار گنبد مسجد را گلدسته گویند.
کاخ گلدسته . [ خ ِ گ ُ دَ ت َ / ت ِ ] (اِخ ) ازابنیه ٔ دوره ٔ صفوی واقع در باغ گلدسته که سی هزار متر مساحت آن باغ بوده و کاخ گلدس...