نتایج جستجو

۱ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۳ ثانیه
کتابچی . [ ک ِ ] (ص مرکب ) کتاب فروش . (یادداشت مؤلف ). || آنکه فروختن و ساختن کتاب یا دفتر و کتابچه کار دارد.