نتایج جستجو

۱۰۰ مورد، زمان جستجو: ۰.۲۷ ثانیه
آسمان . [ س ْ / س ِ ] (اِ) ۞ چرخ . سماء. سما. فلک . اثیر. ام النجوم . سپهر. گنبد. گردون . گرزمان . خضراء. خضرا. میناء. عجوز. جرباء. رقیع....
آسمان . [ س ْ / س ِ ](اِ) نام روز بیست وهفتم یا بیست وپنجم و بعضی بیست وششم گفته اند از هر ماه فارسی . و در این روز نیک است بسفر دو...
آسمان . [ س ْ / س ِ ] (اِخ ) نام کوهی نزدیک بندر نخیلو بجنوب ایران .
چم آسمان . [ چ َ ](اِخ ) دهی از دهستان ایدغمش بخش فلاورجان شهرستان اصفهان که در 26 هزارگزی جنوب باختری فلاورجان به گردنه سرخ و...
خط آسمان . [ خ َطْ طِ س ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) حبیکه ؛ راه ستاره ها که مسیر آنها در آسمان است . (یادداشت بخط مؤلف ). رجوع به ح...
دم آسمان . [ دُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان جلگه ٔ بخش مرکزی شهرستان گلپایگان . سکنه ٔ آن 141 تن . آب از قنات و چاه . (از فرهنگ جغر...
آسمان خراش-بنای بلند
آسمان خراش
تلسکوپ
هفت آسمان . [ هََ س ْ / س ِ ] (اِ مرکب ) عبارت از فلک های قمر، عطارد، زهره ، شمس ، مریخ ، مشتری و زحل است . (یادداشت مؤلف ) : جهان فی...
گل آسمان . [ گ ُ ل ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از آفتاب است . (ناظم الاطباء).
گهر آسمان . [ گ ُ هََ رِ س ِ ] (ترکیب اضافی ) مخفف گوهر آسمان . رجوع به ذیل همین کلمه شود.
پشت آسمان . [ پ ُ ] (اِخ ) نام موضعی در جنوب غربی سبزوار و مغرب کلاچاه بنواحی تربت حیدری .
آسمان دره . [ س ْ / س ِ دَ رَ / رِ / دَرْ رَ / رِ ] (اِ مرکب ) کاهکشان . کهکشان . مجرّه . اُم ُّالسماء. راه مکه .راه حاجیان . شرج . شرج ال...
آسمان رند. [ س ْ / س ِ رَ ] (نف مرکب ) آسمان خراش .
آسمان روز. [ س ْ / س ِ ] (اِ مرکب ) رجوع به آسمان (مَدخل ِ دوم ) شود.
آسمان ساو. [ س ْ / س ِ ] (نف مرکب ) آسمان سای . آسمان خراش . آسمان رَند.
آسمان کته . [ س ْ / س ِ ک َ ت َ / ت ِ ] (اِ مرکب )قسمی حشره ٔ درشت پرنده که بیشتر در باغها باشد و پرهای او چون پرهای زنبور طلائی و ا...
آسمان نورد. [ س ْ / س ِ مان ْ، ن َ وَ ] (نف مرکب ) هواپیما. هوانورد.
آسمان خراش . [ س ْ / س ِ خ َ ] (نف مرکب ) سخت رفیع. بسیار بلند.
دادر آسمان . [ دَ رِ ] (اِخ ) خداوند تعالی . (آنندراج ). دادرام . || (اِ مرکب ) نام عیدی است . (آنندراج ).
آتش آسمان . [ ت َ ش ِ س ْ / س ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) آتش آسمانی . برق . صاعقه .
آسمان فرسا. [ س ْ / س ِ ف َ ] (نف مرکب ) آسمان فرسای . سخت بلند. بسیار رفیع.
گوهر آسمان . [ گ َ / گُو هََ رِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) اصل و جرم آسمان . (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (مؤید الفضلا). || کنایه از کو...
ناف آسمان . [ ف ِ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از قطب فلک . (آنندراج ). وسطالسماء. وسط آسمان . میان آسمان : سپهر گفت بهل مدح روز...
« قبلی صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴ بعدی »