اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

آذر خرداد

نویسه گردانی: ʼAḎR ḴRDʼD
آذر خرداد. [ ذَ رِ خ ُ ] (اِخ ) نام آتشکده ٔ شیراز است و بعضی آن را آتشکده ٔ پنجم از هفت آتشکده ٔ بزرگ دانسته اند. و نام مَلَکی است که باعتقاد فارسیان به محافظت این آتشکده مأمور است . (برهان قاطع). رجوع به آذر خرّاد شود :
پدر و مادر سخاوت و جود
هر دو خوانند شاه را داماد
پیش دو دست او سجود کنند
چون مغان پیش آذر خرداد.

رودکی .


با رحمت تو دود سقر مروحه ٔ نور
با هیبت تو نکهت صبح آذر خرداد.

شرف شفروه .


|| نام یکی از موبدان و دانشمندان که بانی آتشکده ٔ آذر خرداد است . (از برهان ) :
همه بیابان زآن روشنایی آگه شد
چو جان آذر خرداد از آذر خرداد.

فرخی .


و این آتشکده را آذرخرین نیز نامند. (از برهان ).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.