اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

ابن ابی فاطمه

نویسه گردانی: ʼBN ʼBY FAṬMH
ابن ابی فاطمه .[ اِ ن ُ اَ طِ م َ ] (اِخ ) وراق ، و کتابت مصحف نیز می کرده . در نیمه ٔ اول قرن چهارم هجری . (ابن الندیم ).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.