اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

ابن خلف المروالروذی الفزاری

نویسه گردانی: ʼBN ḴLF ʼLMRWʼLRWḎY ʼLFZʼRY
ابن خلف المروالروذی الفزاری . [ اِ ن ُ خ َ ل َ فِل ْ م َ وُرْ رو ذی یِل ْ ف َ ] (اِخ ) یکی از منجمین و از صُنّاع آلات فلکی . آنگاه که مأمون خلیفه درصدد رصد برآمد بمروروذی مراجعه کرد و او ذات الحلق رابساخت و همچنین اسطرلاب را و ذات الحلق ساخته ٔ او را بعینها، ابن الندیم در شهر خویش نزد عالمی دیده است .
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.