اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اپیکا

اپیکا. [ اِ ] (اِ) (مخفف و مصحف ایپِکاکوانها ۞ ) پوست ریشه ای است که از برزیل آرند و از آن اِمتین و دیگر ادویه ٔ مقیی ٔ کنند.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید