اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اعداد زائد

نویسه گردانی: ʼʽDʼD ZʼʼD
اعداد زائد. [ اَ دِ ءِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) و این آن بودکه جمله ٔ اجزاء وی بیشتر باشند از وی چون دوازده که نیمه ٔ او شش است و سه یک او چهار و چهاریک او سه و شش یک او دو و دوازده یک او یکی . و جمله ٔ آن شانزده باشد بیشتر از دوازده باشد. (از التفهیم بیرونی ص 37).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.