اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

ایش توویگو

ایش توویگو. (اِخ ) آژی دهاک ، در بابلی «ایش توویگو» ۞ ، ایخ توویگو. یونانی «آستیاجس » ۞ . فرانسه «آستیاژ». ۞ مادی و در پارسی باستان «آرشتی وایگا» ۞ (نیزه انداز). آخرین پادشاه ماد (584 - 550 ق . م ). وی در برابر دولتهای بابل و لیدی (لودیا) قدرت سلطنت بر مملکت وسیع ماد را از دست داد و دولت ماد بسبب قیام کوروش فرمانروای پارس منقرض گردید، و در حقیقت سلطنت از خانواده ای آریایی بخانواده ٔ دیگر منتقل گردید. کبوجیه ٔاول پادشاه پارسوماش با دختر ایش توویگو پادشاه ماد و سلطان متبوع خود ازدواج کرد و این ازدواج اهمیت شعبه ٔ خاندان هخامنشی و فروغ دو دولت متحد را در تحت لوای یک تاج و تخت نشان میدهد. (فرهنگ فارسی معین ).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید