اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

ایوان چهارم

نویسه گردانی: ʼYWʼN CHARM
ایوان چهارم . [ ای ن ِ چ َ رُ ] (اِخ ) ۞ (1533 - 1584 م .) ملقب به «مخوف » وی تحت حمایت مادرش از 1533 تا 1538 م . پادشاهی کرد و نخستین پادشاهی که لقب «تزار» گرفت و القاب رسمی را بکار برد وی بود. ایوان در سال 1557م . جنگ بزرگی را شروع کرد و در لیونیا ابتدا فاتح شد، ولی سپس مغلوب لهستانیان و سوئدیان گردید (1578م .). در سال 1580 م . در حال عصبانیت پسر خود را کشت . (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به لاروس و دایرة المعارف فارسی شود.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.