اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

باسمه

نویسه گردانی: BASMH
باسمه .[ م َ / م ِ ] (ترکی ، اِ) چاپ . طبع. (ناظم الاطباء).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۸ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۴ ثانیه
باسمه /bāsme/ معنی ۱. تصویر چاپ‌شده. ۲. (اسم مصدر) [منسوخ] چاپ؛ طبع. فرهنگ فارسی عمید. مترادف و متضاد ۱. چاپ، طبع ۲. تصویرچاپی، کلیشه دیکشنری انگلیسی ...
باسمه ای . [ م َ / م ِ ] (ص نسبی ) چاپی . مطبوع . مقابل قلمی . و رجوع به باسمه شود. || به مجاز، کاذب . بدروغ . بدل . مجعول . (یادداشت مؤلف ).
باسمه چی . [ م َ / م ِ ] (ترکی ، ص مرکب ، اِ مرکب ) طابع. چاپچی . کارگر چاپخانه . آنکه مباشر کار چاپ و طبع میباشد. (ناظم الاطباء). متصدی عمل باسم...
باسمه خانه . [ م َ / م ِ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) چاپخانه . محل چاپ و طبع. (یادداشت مؤلف ). مطبعه . (ناظم الاطباء).و رجوع به باسمه شود. تافته خا...
باسمه خورده .[ م َ / م ِ خوَرْ / خُرْ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) طبعشده . چاپ شده . (یادداشت مؤلف ). و رجوع به باسمه شود.
باسمه کردن . [ م َ / م ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) چاپ کردن . (ناظم الاطباء). چاپ زدن . طبع کردن . بطبع رسانیدن . (یادداشت مؤلف ). و رجوع به باسمه ...
[عبارت عربی] به نام او (خدا) که بلندمرتبه است.
باسمه خوردن . [ م َ / م ِ خوَرْ / خُرْ دَ ] (مص مرکب ) چاپ خوردن . علامت خوردن . و رجوع به باسمه شود.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.