اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

باغ

نویسه گردانی: BAḠ
باغ . (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش شاهیندژ شهرستان مراغه که در 26 هزارگزی جنوب خاوری شاهیندژ و 11 هزارگزی جنوب باختری راه ارابه رو شاهین دژ به تکاب واقع است . ناحیه ای است کوهستانی با آب و هوای معتدل و 309 تن سکنه و آب آن از چشمه تأمین میشود. محصول عمده ٔ آن : غلات ، کرچک و حبوبات و شغل مردمش زراعت و گله داری و صنایع دستی آنان جاجیم بافی و راهش مالرو است . در این محل دو قریه بفاصله ٔ 2 هزارگز بنام باغ بالا و باغ پائین مشهور است و سکنه ٔ باغ پایین 186 نفر است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۴۸۷ مورد، زمان جستجو: ۰.۲۳ ثانیه
لاله باغ . [ ل ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان فندرسک بخش رامیان شهرستان گرگان واقع در 27 هزارگزی خاور رامیان . دشت ، معتدل ، مرطوب و مالاریائی . د...
محله باغ . [ م َ ح َل ْ ل َ ] (اِخ )دهی است از دهستان راکان بخش گرمسار شهرستان دماوندبا 112 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).
حاجی باغ . (اِخ ) نام ناحیه ای است از نواحی کولباد. رجوع به سفرنامه ٔ مازندران و استرآباد رابینو شود.
سرآب باغ . [ س َ ] (اِخ ) دهی است از بخش آبدانان شهرستان ایلام واقع در 24 هزارگزی خاور آبدانان کنار راه مالرو ایلام به آبدانان . هوای آنج...
کشکه باغ . [ ک َ ک ِ ] (اِخ ) دهی است در سبزوار. (یادداشت مؤلف ).
قرمزی باغ . [ ق ِ م ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چهاراویماق بخش قره آغاج شهرستان مراغه در 39 هزارگزی جنوب خاوری قره آغاج و 45 هزارگزی شمال...
قنات باغ .[ ق َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان فراشبند بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد، واقع در 83هزارگزی شمال باختری فیروزآباد. موقع جغرافیایی آن ...
کاریز باغ . (اِخ ) دهی از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد، واقع در 27هزارگزی جنوب خاوری فریمان 60هزارگزی خاور مالرو عمومی فریمان به ...
باغ وحوش . [ غ ِ وُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) باغ وحش . رجوع به باغ وحش شود.
باغ وحوش . [ وُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان اشترجان بخش فلاورجان شهرستان اصفهان که در 9 هزارگزی جنوب باختر فلاورجان بر کنار راه شهر کرد با...
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.