اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

باغ

نویسه گردانی: BAḠ
باغ . (اِخ ) دهی است از دهستان قائد رحمت بخش زاغه ٔ شهرستان خرم آباد که در 20 هزارگزی شمال خاوری زاغه و 11 هزارگزی شمال راه شوسه ٔخرم آباد به بروجرد واقع است . ناحیه ای است کوهستانی و سردسیر با 215 تن سکنه و آب آن از چشمه عوض تأمین میشود. محصول عمده ٔ آن غلات و شغل مردمش زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان قالی و جاجیم بافی و راهش مالرو است . ساکنین آن از طایفه ٔ قائدرحمت میباشند و ییلاق و قشلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۴۸۷ مورد، زمان جستجو: ۰.۲۲ ثانیه
باغ جمال . [ غ ِ ج َ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان سربند سفلی بخش سربند شهرستان اراک که در 42 هزارگزی جنوب باختر آستانه و 27 هزارگزی ایستگاه...
باغ تخته . [ ت َ ت َ] (اِخ ) باغی در سر ریگ یزد : تقی الدین دادا محمد... ساباطی نقشین بر در باغ تخته و خانقاه ابرندآباد و... بساخت . (از تا...
باغ جدید. [ غ ِ ج َ ] (اِخ ) همان محلت باغ نو است به شیراز : مدفن شیخ غازی بن عبداﷲ در پشت دروازه ٔ باغ نو (درب الباغ الجدید) است . (از ش...
باغ خرمک . [ ] (اِخ ) باغی بوده است به نیشابور که در زمان غزنویان از آن نام برده شده است : من فردا به شهر خواهم آمد و بباغ خرمک ن...
باغ خسرو. [ غ ِ خ ُ رَ ] (اِخ ) از باغهای سلطنتی قدیم اﷲآباد در هندوستان . بر سر در باغ خسرو، کتیبه ای بخط نستعلیق هست بدین مضمون : «حسب الح...
باغ خراب . [ خ َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان اسفندقه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت که در 120 هزارگزی جنوب ساردوئیه و 6 هزارگزی جنوب ر...
باغ خانک . [ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مسکون بخش جبال بارز شهرستان جیرفت که در 50 هزارگزی خاوری مسکون و 30 هزارگزی خاور شوسه ٔ بم ب...
باغ حاجی . [ غ ِ ] (اِخ ) باغی بوده است به اصفهان که ساختمان مسجدی به همین نام در حدود سال 1033 هَ . ق . در آنجا انجام گرفته است . (از آ...
باغ حسین . [ غ ِ ح ُ س َ ] (اِخ ) باغی بوده است بخراسان نزدیک طوس . مؤلف تاریخ غازانی آرد : برعقب ارغون برفت و در باغ حسین زیر طوس او...
باغ حصار. [ ح ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان عیسوند بخش برازجان شهرستان بوشهر که در 6 هزارگزی جنوب باختر برازجان در کنار شوسه ٔ برازجان به ...
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.