اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

باغ پیرا

نویسه گردانی: BAḠ PYRʼ
باغ پیرا. (نف مرکب ) باغبان . (ناظم الاطباء) (آنندراج ). آنکه باغ را پیراید :
چمن حسن تو هر روز بهی چون ندهد
باغ پیرای نگه بر در و دهقان نیاز.

واله هروی (ازآنندراج ).


|| در این بیت نظامی کنایه است از مادر عروس که پرورنده ٔ عروس باشد :
که تا روشنک را چو روشن چراغ
بیارند با باغ پیرای باغ .

نظامی (شرفنامه چ وحید ص 253).


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.