اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

باغ میشه

نویسه گردانی: BAḠ MYŠH
باغ میشه . [ ش َ / ش ِ ] (اِخ ) نام محلی در تبریز که ظاهراً مردم این شهر بتحریک روسها و درباریهای طهران علیه عباس میرزا در واقعه ٔ«میرفتاح » در آنجا تجمع کرده بودند. قائم مقام در مکتوبی مینویسد : امروز که ما در برابر سپاه مخالف [ روس ] نشسته ایم و مایملک خود را بی محافظ خارجی باعتماد اهل تبریز گذاشته ، در شهر پایتخت ما آشوب و فتنه بکنند و دکان و بازار ببندند و سیدحمزه و باغ میشه بروند و شهرت این حرکت را مرزویج در ملک روس و صفی خان در آستانه ٔ همایون و دیگران در ملک روم بدهند، روی اهل تبریز سفید! (از سبک شناسی ج 3 ص 353).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.