اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

باغ نرگس

نویسه گردانی: BAḠ NRGS
باغ نرگس . [ ن َ گ ِ ] (اِخ ) قریه ای است [ در ] ده فرسنگی میانه شمال و مغرب ده بارز [ رودان احمدی ] . (فارسنامه ٔ ناصری ). دهی است از دهستان رودخانه ٔ بخش میناب شهرستان بندرعباس که در 95 هزارگزی شمال میناب بر سر راه مالرو میناب به گلاشکرد واقع است . ناحیه ای است کوهستانی و گرمسیر و دارای 300 تن سکنه ، آب آنجا از رودخانه تأمین میشود و محصول عمده ٔ آن خرما و شغل مردمش زراعت وراهش مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.