اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

بانبشن

بانبشن . [ ب ِ ] (اِ) ۞ ملکه . شاه زنان . شه بانو. در کعبه ٔ زرتشت (واقع در نقش رستم نزدیک تخت جمشید) زنی بنام آذراناهید و عنوان بانبشنان بانبشن (ملکه ٔ ملکه ها) ذکر شده که ظاهراً همسر شاهپور است ... اکنون مهری موجود است که برآن لقب ملکه مادر هرمزد سوم بصورت بانبشنان بانبشن به حروف پهلوی کنده کاری شده است . و رجوع به ترجمه ٔ ایران در زمان ساسانیان ص 252 و 313 شود.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۱ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۵ ثانیه
بانبشنان بانبشن . [ ب ِ ب ِ ] (اِ مرکب ) ملکه ٔ ملکه ها. شهبانوی شهبانویان . بانوی بانوان . لقب ملکه های بزرگ و زنان نامدار در خاندان ساسانیان ...
نظرهای کاربران
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید