اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

پرسه اید

نویسه گردانی: PRSH ʼYD
پرسه اید. [ پ ِ س ِ ] (اِخ ) ۞ (نژاد...). رجوع به پرس و پرسه و رجوع به ایران باستان صص 244 شود.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.