اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

پشت سر

نویسه گردانی: PŠT SR
پشت سر. [ پ ُ ت ِ س َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) قفا. || نهانی . در خفا. در غیبت . در غیاب (مقابل پیش رو).
- پشت سر کسی بد گفتن ؛ پیش رو خاله پشت سر چاله .
- پشت سر کسی دیدن ؛ زوال کسی رادیدن . (غیاث اللغات ).
فلکها را توانی پشت سر دید
بنور عشق اگر دل زنده باشی .

صائب (از فرهنگ ضیاء).


- در پشت سر کسی ؛ در قفای او. در غیاب او.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.