اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

پک

نویسه گردانی: PK
پک . [ پ َ ] (اِ) غوک . وزغ . چغز. قرباغه .بزغ . مکل . (اوبهی ). قاس . غنجموش . ضفدع :
ای همچو یک پلید و چنو دیده ها برون
مانند آن کسی که مر او را کنی خَبَک
تا کی همی درآئی و گردم همی دوی
حقا که کمتری و فژاگن تری ز پک .

دقیقی یا لبیبی (از لغت نامه ٔ اسدی ).


|| رعنائی بود و گرد کسی برگردیدن نیز بطمع گویند ولیکن از آن ِ پیشین درست تر است . (لغت نامه ٔ اسدی ). خودآرای و خودپسند را گویند و به این معنی به ضم اول هم گفته اند. (برهان قاطع) :
تا کی همی درآیی و گردم همی دوی
حقا که کمتری ّ و فژاگن تری ز پک .

خسروانی (از لغت نامه ٔ اسدی ).


۞
آن یکی بی هنر عزیز چراست
وین دگر خوارمانده زیر سمک
این علامت نه آن هستی بود ۞
پس چه دعوی کنی بدو و چه پک ۞ ؟

خسروی (از لغت نامه ٔ اسدی ).


|| هر یک از پله های نردبان . (برهان قاطع). پایه ٔ نردبان . || تک و پوی . (اوبهی ). || آلات خانه را از کاسه و کوزه و غیره گویند. (اوبهی ).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۲۱ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۱ ثانیه
پک . [ پ ُ ] (اِ) هر چیز گنده ٔ ناهموار و ناتراشیده را گویند و مرادف لک باشد چنانکه گویند لک و پک . (برهان قاطع) : ای شوربخت مدبر معلول شوم ...
پک . [ پ ِک ک ] (اِ)بند انگشت دست و انگشت پای را گویند. (برهان قاطع). || (اِ صوت ) نقل آواز خنده ٔ ناگهانی که مانع شدن از آن را نیز خواهند...
پک . [ پ ِ ] (اِخ ) ۞ نام دهستان سن و اُواز از ایالت ورسای . دارای 4603 تن سکنه . و راه آهن از آن میگذرد.
پُک در گویش رودباری به معنای باسن است
پُک در گویش رودباری به معنای باسن است
پک کا. (مازنی ), گونه ای از گردو بازی است که هنگام روزهای بارانی و یا شبها در خانه میان بچهای بازی میشد. چگونگی انجام این بازی : (یادآوری. روش انجام...
آیس به معنی یخ و پک به معنی پکیج و بسته حبیبه بالارستاقی
پک تیک . [ پ ِ] (فرانسوی ، اِ) ۞ ماده ای را گویند که لرزانک های نباتی را غلظت بخشد و نیز حموضتی که از تأثیر جسم قلیائی بر «پک تین » حاصل ...
پک تین . [ پ ِ ] (فرانسوی ، اِ) ۞ ماده ٔ خاص که در بسیاری از میوه ها هست .
این واژه افغانی است، به معنای گیچ، مات و مبهوت میباشد.
« قبلی صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.