اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

پوستین به لای اندر مالیدن

پوستین به لای اندر مالیدن . [ ب ِ اَ دَ دَ ] (مص مرکب ) چون متظلمان و مظلومان جامه گل آلوده کرده بشکایت بردن :
دادخواهی ، ور بخواهند از تو داد
پس به لای اندر بمالی پوستین .

ناصرخسرو.


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید