اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

پولین

پولین . [ پ ُ ی َ ] (فرانسوی ، ص نسبی ) ۞ در باب عملی اطلاق میشد که بوسیله ٔ آن طلبکاری می توانست الغای حکمی را که بدهکاری برای اثبات حق خود بتقلب صادر کرده است بخواهد.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۲ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۶ ثانیه
پولین . [پ ُ] (اِخ ) ۞ رجوع به بناپارت شود. || یکی از قهرمانان «پولیوکت » داستان حزن انگیز «کرنی ».
پولین دنل . [ پ ُ دُ ن ُ ] (اِخ ) (سن ) ۞ کشیش (نُل ). متولد در بردو (353 - 431 م .).
نظرهای کاربران
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید