اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

پی درپی

نویسه گردانی: PY DRPY
پی درپی . [ پ َ / پ ِ دَ پ َ / پ ِ ] (ق مرکب ) ۞ پیاپی . یکی پس دیگری . متواتر. علی الاتصال . (آنندراج ). مسلسل . دَمادَم . متعاقب یکدیگر. متتابع. متتالی . پشت سر یکدیگر :
چندگاه اینچنین برود و به می
هر شبم عیش بود پی درپی .

نظامی .


مکافاءة، کفاء؛ پی درپی نیزه زدن با هم . امعاط، انمعاط؛ پی درپی افتادن موی . امتعاط؛ پی درپی افتادن پشم . امتعال ؛ پی درپی آبستن شدن زن . (منتهی الارب ). تساقط؛ پی درپی افتادن . دبل ؛ پی درپی زدن بر کسی عصا را. (منتهی الارب ). هلب ؛ پی درپی آوردن اسب رفتار را. (منتهی الارب ). تکلح ؛پی درپی درخشیدن برق . استرعال ؛ پی درپی رفتن گوسفند. || دُمادم :
دو راهرو که براهی روند در یک سمت
عجب نباشد اگر اوفتند پی درپی .

کمال اسماعیل .


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۱ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۸ ثانیه
در پی . [ دَ پ َ / پ ِ ] (حرف اضافه ٔ مرکب ) ۞ در پس . در عقب . (آنندراج ). در دنبال . در اثر. (ناظم الاطباء). بر اثر: عَقر؛ در پی شکارافتادن . (ا...
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.