اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

پیرس کاف

نویسه گردانی: PYRS KAF
پیرس کاف . [ رُ ] (فرانسوی ، اِ) ۞ دستگاهی که بوسیله ٔ نیروی بخار حرکت کند. نام اولی کشتی بخار.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.