اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

پی سوده

نویسه گردانی: PY SWDH
پی سوده . [ پ َ / پ ِ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) لگدکوب شده . پایمال :
بس مور کو ببردن نان ریزه ای ز راه
پی سوده ٔ کسان شود و جان زیان کند.

خاقانی .


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.