اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

تب سه یک

نویسه گردانی: TB SH YK
تب سه یک . [ ت َ ب ِ س ِ ی َ / ی ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) ۞ الحمی المثلثه هی الحمی الغب . (بحر الجواهر). تب غب . حمای غب . نوبه ٔ سه یک . حمای مثلثه . تبی که در هر سه روز بازآید. تبی که پس از هر سه روز بازگردد. تبی که دوروزدرمیان آید. رجوع به تب و حمی و دیگر ترکیبهای آن دو و رجوع به غب شود.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.