اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

ثالث ثلاثه

نویسه گردانی: ṮALṮ ṮLAṮH
ثالث ثلاثه . [ ل ِ ث َ ث َ ] (ع اِ مرکب ) سوم از سه یعنی یکی از سه . (مجمل اللغة) :
فرستم نسخه ٔ ثالث ثلاثه
سوی بغداد در سوق الثلاثا.

خاقانی


|| نام ستاره ای ؟
- گویندگان ثالث ثلاثة ؛ ترسایان :
ثالثاً تا از تو بیرون رفته ام
گوئیا ثالث ثلاثه گفته ام .

(مثنوی ).


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.